Ronnie O'Sullivan Fan Club

Kalendář

Novinky

Návštěvnost

TOPlist

Pravidla snookeru

Pravidla Snookru

Jak se to vlastne hraje a jake je bodove ohodnoceni?
1.Popis hry
Snooker se hraje na anglických kulečníkových stolech a může být hrán dvěmi nebo více hráči. Body jsou udělovány za skórující strky nebo fauly soupeře. Vítězem je hráč ( team ), který dosáhl nejvyššího skóre, nebo mu bylo vítězství přiřknuto podle pravidla IV. 2. Všichni hráči používají stejnou BÍLOU Cue-ball a dalších 21 koulí.
 • Bodování:

červená koule: 1 bod

žlutá koule: 2 body

zelená koule: 3 body

hnědá koule: 4 body

modrá koule: 5 bodů

růžová koule: 6 bodů

černá koule: 7 bodů

Skórující strk je takový strk, při kterém je utopena červená koule, následně barevná, dokud nejsou všechny červené koule utopeny a barevné odehrány ( utápěny ) v bodovém pořadí.

2.Rozestavení
Na začátku každé hry jsou koule rozestaveny následovně: koulí ČERNÁ - vrchní bod, růžová - pyramidový bod, MODRÁ - centrální bod, HNĚDÁ - střed Baulk-line, ZELENÁ - levý vrchol a Žlutá - pravý vrchol "D". ČERVENÉ koule jsou nastaveny v trojúhelníku; koule v rohu trojúhelníku je postavena co nejblíže ke kouli růžové ( nesmí se dotýkat ) a základna trojúhelníku je rovnoběžně s horním krátkým mantinelem.

3.Způsob hry

 • Hráči jsou povinni určit své pořadí ve hře a toto dodržovat po celou hru
 • První hráč hraje s Cue-ball v ruce a hra začíná prvním strkem
 • Cue-ball - musí jako první zasáhnout kouli na řadě a nesmí spadnout do kapsy
 • koule, která není na řadě, nesmí spadnout do kapsy
 • Každý první strk v náběhu je koule na řadě koule červená. Je-li červená koule utopena, je skórující (může být utopeno i více červených naráz).
 • Je-li červená koule utopena, další koulí na řadě je koule barevná. Barevná je znovu nastavena.
 • Dokud nejsou všechny červené koule utopeny, náběh pokračuje utápěním červených a barevných střídavě.
 • Jestliže hráč v náběhu neskóruje nebo chybuje, další hráč pokračuje z pozice Cue-ball.
 • Barevné koule potom přicházejí na řadu podle vzestupného pořadí svých hodnot ( III.1.),a jsou-li utopeny zůstávají v kapsách.
 • Zůstane-li na stole pouze černá koule, vnoření nebo faul končí hru. V případě nerozhodného skóre

- černá se znovu nastavuje

- hráči losují

- hráč v náběhu hraje z ruky

- další utopení nebo faul končí hru

 • Hráč v náběhu je povinen zasáhnout kouli na řadě nejlépe jak umí. Dosáhne-li rozhodčí přesvědčení, že bylo pravidlo porušeno, ohlásí faul a minutí.

4.Hra z ruky
Při hře z ruky musí být Cue-ball odehrána z pozice uvnitř "D".

5.Zásah dvou
Dvě koule, jiné než červené nebo free ball a koule na řadě, nesmí být koulí zasaženy naráz

6.Nastavení

 • Má-li být barevná koule znovu nastavena a bod pro její hodnotu je barevných obsazen, je nastavena na nejbližší vyšší bod.
 • Je-li více barevných koulí, které mají body pro nastavení obsazené, má koule s vyšší bodovou hodnotou přednost.
 • Jsou-li všechny body obsazeny, barevná koule musí být nastavena nejblíže k bodu její hodnoty a hornímu mantinelu.
 • V případě černé a růžové, kdy plocha mezi bodem a horním mantinelem je obsazena, může být koule nastavena na centrální čáru nejblíže před bod její hodnoty.

7.Dotýkající

 • Dotýká-li se Cue-ball jiné koule, rozhodčí je povinen ohlásit "dotýkající se koule se koule".
 • Hráč v náběhu je povinen hrát od této koule.
 • Žádné tresty se neudělují, hraje-li hráč od koule, v následujících případech

- koule není na řadě

- koule je na řadě a hráč ohlásí tuto kouli

- koule je na řadě a hráč ohlásí a zasáhne jako první jinou kouli

8.Koule

 • Koule spadlá do kapsy bez zásahu jinou koulí se znovu nastavuje na kraj kapsy na stejné místo.
 • Mohla-li být zasažena koulí, kterou obsahoval strk, všechny koule se znovu nastaví a strk se opakuje.
 • Jestliže koule balancuje na kraji kapsy a následně do ní spadne, nenastavuje se

9.Free ball

 • Po faulu, je-li koule "snookerována", rozhodčí ohlásí free ball.
 • Pro další strk může hráč označit jakoukoliv kouli jako kouli na řadě.
 • Pro takový strk má označená koule bodovou hodnotu koule na řadě.
 • Faul je, když Cue-ball nezasáhne označenou kouli jako první. V případě růžové a černé je "snookerována" free ball.
 • Je-li free ball utopena je znovu nastavena a bodová hodnota koule na řadě je skórující

10.Fauly

 • Je-li dosaženo faulu rozhodčí je povinen ohlásit faul a postihnout hráče v náběhu. Nebude-li tak učiněno rozhodčím nebo soupeřem před dalším strkem, je faul prominut. Nesprávně nastavené koule zůstávají na svých místech, koule mimo stůl, musí být správně nastaveny. Všechny body dosažené před faulem jsou skórující. Další strk je prováděn z pozice Cue-ball.
 • V případě více než jednoho faulu v jednom strku se započítává nejvyšší dosažený bodový postih.
 • Hráč, který dosáhl faulu je postižen předepsaným počtem bodů (body jsou přičteny soupeři) nebo hraje znovu, vyžaduje-li to soupeř.Při porušení pravidla III. 3.k) hraje viník znovu z originální pozice, vyžaduje-li to soupeř.

11.Tresty
Následující situace jsou fauly a jsou trestány čtyřmi body nebo více:

 • Strk:

- koule není v klidu (II. 6.)

- strčení Cue-ball vícekrát než jednou (II. 6.)

- obě nohy nad podlahou (II. 6.)

- mimo náběh (III. 3.)

- nesprávně z ruky (III. 4.)

- Cue-ball mine všechny koule (III.3.)

- Cue-ball spadne do kapsy (III.3.)

- snookers free ball (III.9.)

- skok (II.19.)

 • Hodnota koule na řadě:

- koule, která není na řadě, padne do kapsy (III.3.)

- Cue-ball zasáhne jako první kouli, která není na řadě (III.3.)

- tlačený strk (II.18.)

- strk s nesprávně nastavenou koulí (II.11.)

- dotek koule jinak než špicí tága (II.6.)

- vyskočení koule ze stolu (II.13.)

 • Bodová hodnota koule na řadě nebo vyšší bodová hodnota koulí, které Cue-ball zasáhla současně (III.5.)
 • Sedmibodový trest:

- po utopení červené koule proveden faul před nahlášením koule na řadě

- použije koule mimo stůl (např. měření vzdálenosti od mantinelu)

- hraje červenou kouli mimo pořadí

- použije jako Cue-ball jinou kouli než bílou

12.Pohyb koule bez zásahu hráče
Koule, která se pohne bez zásahu hráče v náběhu, je znovu nastavena rozhodčím

13.Mat
Uzná-li rozhodčí matovou situaci, musí varovat hráče; nevyřeší-li situaci během krátké chvíle, prohlásí hru za nerozhodnou


Zdroj: http://mylovers.blog.cz

Poslední komentáře
25.04.2010 11:39:22: Nejedná se v bodě 13 spíše o Pat, tedy Patovou situaci než-li o Mat? smiley${1}